Målgrupper

 

Jag ger individuell rådgivning till idrottare och tränare, utbildar idrottsföräldrar och anlitas för grupp- eller lagutveckling.

För individer och grupper kan dessa teman stå i fokus:

 
  • Målsättning
  • Fokus/koncentration
  • Mindfulness (medveten närvaro)
  • Stresshantering
  • Hantera krav, oro och tvivel på sin förmåga
  • Bäst när det gäller
Exempel: Dåligt självförtroende

Många idrottare upplever ett bättre mående och bättre prestationer när de har gott självförtroende. När vi jobbar med det här området är det viktigt att idrottaren får till sig grundläggande fakta. Självförtroende är till exempel ingen statisk företeelse, den kommer att variera över tid.

Lågt självförtroende får oss ofta att ändra våra beteenden, eftersom vi inte tror att vi kommer att lyckas. 

En idrottare kanske ställer sig i passningsskugga, vill inte ha bollen eller pucken. Någon annan slarvar med sin uppvärmning, av rädsla för att bli trött och inte orka prestera. Dåligt självförtroende gör att vi får impulser, tankar eller känslor som är osköna, och som gör att vi vill runda hindret i stället för att ta oss över det. Problemet är dock inte självförtroendet eller det som känns oskönt. Problemlösningen här består i att BETE sig annorlunda, eller bete sig som om vi har gott självförtroende. 

När idrottaren förstår detta och känner sig redo, övar hen på sitt nya beteende i vardagen. Nyckeln till framgång är acceptans. Om idrottaren kan acceptera det osköna och ändå göra rätt saker, blir hen inte längre beroende av att ha gott självförtroende. Idrottaren blir trygg i sin prestationsförmåga oavsett om självförtroendet är bra eller dåligt.

Ledarutveckling

 
  • Att möta idrottare som far illa eller lider av psykisk ohälsa
  • Motivationsklimat
  • Samtalsteknik
  • Inlärningspsykologi


Ledarutveckling – så jobbar jag

 

Vi börjar med utbildning i ledarskap och psykologi. Sedan får ledarna sätta egna utvecklingsmål och praktisera sin nya kunskap. När vi ses nästa gång följer vi upp hur det gått och ser hur vi kan finslipa deras metoder innan vi fyller på med mer kunskap.

Jag deltar ofta vid tävling eller match, där jag kan fungera som ett bollplank för ledarna direkt. Ett annat sätt är att ledaren spelar in sig själv på video under träningar, och så analyserar vi det tillsammans i efterhand.

Genom att jag jobbar så tätt med tränarna kan man se en snabb utveckling hos dem.

Målet är att ledarna ska känna att de vistas i en miljö som belönar utveckling, engagemang och nyfikenhet.

Rulla till toppen