MOTIVATION, VILJA, FÖRÄNDRING ─ SÅ JOBBAR JAG


Om man bara vill så kan man!  Visst är det så? Inte riktigt − motivation till förändring blandas ofta ihop med vilja att förändras. Om man bara vet att man vill bli bättre, men inte hur, kan motivationen övergå i frustration.

Motivation handlar delvis om vilja, men också om tilltro till sin förmåga att förändras.  Man behöver också rätt kunskap om vad man ska göra för att få till denna förändring. Genom utbildning och praktisk erfarenhet  hjälper jag individer eller grupper att sätta tydliga mål och utveckla strategier för att nå dit.

Jag använder mig främst av beprövade KBT-metoder och skräddarsyr min rådgivning efter önskemål och behov.

JAG JOBBAR I TRE TYDLIGA STEG

1. Kartläggning

Genom att ställa frågor skapar jag tillsammans med idrottaren en bild av vad han eller hon vill med sin träning. Vi belyser sedan situationer där idrottaren agerar på ett sätt som inte leder till målet. Här gäller det att vi förstår varför de här situationerna lockar fram ”fel” beteende och vilka beteenden som i stället skulle hjälpa idrottaren att nå sina mål.

2. Nya beteenden

I nästa steg jobbar vi med att sortera bort gamla ineffektiva beteenden och ersätta dem med medvetna handlingar som går att analysera och bygga vidare på.

3. Anpassning

Idrottare har behov av flexibilitet för att lyckas. Mot slutet av processen ser vi därför till att de nya beteendena går att praktisera i individens hela livssituation.

På riksidrottsförbundets sida om idrottspsykologi
kan du läsa mer om ämnet och hitta övningar att testa på egen hand.

Rulla till toppen